Landbouwlandschap ‘Vallei van de Wijtschatebeek’

Dit project heeft de ambitie het landschap tussen Voormezele en Wijtschate aantrekkelijker te maken. De focus ligt op verloren hoekjes en kantjes in het landschap. Landbouwers in dit gebied heb ik reeds bezocht met een beplantingsvoorstel. De meesten van hen stemmen ermee in een aantal beplantingen gratis te laten uitvoeren.

Landschap, een werkwoord.

Rond de boerderijgebouwen staat er dikwijls wat groen, maar in het landschap blijft het meestal kaal en struiken en bomen die verdwijnen, worden niet opnieuw aangeplant. Zo wordt het landschap steeds armer, banaler én problematisch, met het landschap verdwijnen traag maar zeker ook een aantal plant- en diersoorten. Om dit proces te keren, willen we nieuwe aanplantingen uitvoeren op plaatsen waar niemand er hinder van ondervindt.

Mogelijkheden zijn op de rand van een akker, de oever van een beek of poel, in een weide, in een meander van de Wijtschatebeek…

De nieuwe aanplantingen gaan van enkele struiken, een houtkant, boomgaardje tot een alleenstaande fruit- of loofboom. Het gaat uiteraard steeds over inheems plantgoed met de nadruk op bloeiende planten omwille van de meerwaarde voor het landschap, maar ook voor bijen, vlinders en andere insecten. Andere bewoners van een kleinschalig landschap zullen uiteraard mee profiteren. We denken dan aan hazen, wezels, reetjes, maar vooral vogels zoals de steenuil, torenvalk, koekoek, groenling, putter, groene specht, geelgors, zomertortel…

Bomen: fijnstofzuigers, CO2-sponzen en zoveel meer.

Niet alleen bossen maar ook alleenstaande of kleine groepjes bomen en/of struiken zijn belangrijk, niet alleen voor meer biodiversiteit en een mooier landschap maar ook om een, al is het maar een zeer kleine, bijdrage te leveren in de strijd tegen de klimaatopwarming. Dit belangt uiteindelijk ons allen aan.

Landschapsfonds Lombarts Calville

Een uitloper van bovenstaand project is het landschapsfonds ‘Lombarts Calville’.
Dit fonds steunt projecten met een grote meerwaarde voor ons landschap.
Van ons LandSap zal per verkochte eenheid €0,5 geschonken worden aan dit fonds.
Een wilde maar ook een milde schenking wordt uiteraard ook steeds in dank aangenomen.
Dit kan op rekening BE57 8916 8407 5635 met de vermelding ‘landschapsfonds Lombarts Calville’

Close
Go top