Een grote dankjewel aan alle wilde en milde weldoeners. De crowdfunding is zeer succesvol verlopen. Er is ongeveer 2 keer zoveel opgehaald als initieel begroot. Dit maakt dat het project in tijd en ruimte zal uitgebreid worden. Iedereen die in het uitgebreide gebied actief is zal (nogmaals) aangesproken en ‘aangespoord’ worden om iets extra te laten aanplanten.
Het was de bedoeling om alles in 2 jaar af te ronden, dit lijkt nu wat te hoog gegrepen. Een termijn van 3 jaar is realistischer.

Ondertussen is er al heel wat gebeurd. Er is niet gewacht op het einde van de crowdfunding om in actie te schieten.
Er zijn dit voorjaar een 10-tal hoogstam fruitbomen, een 30-tal hoogstammige loofbomen (o.a. veldesdoorn, gewone esdoorn, tamme kastanje, haagbeuk, els, zoete kers…) en heel wat bosgoed (o.a. meidoorn, vogelkers, hazelaar, gelderse roos, sporkehout, eik…) aangeplant.


Volgend voorjaar wordt er een wandeling georganiseerd waarop alle donateurs zullen uitgenodigd worden.

Nogmaals bedankt voor alle steun.
Volgend jaar doen we verder.

Une histoire à suivre.

Close
Go top